Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Φορολόγηση εισοδήματος προσωπικών εταιρειών, συνεταιρισμών


Φορολόγηση εισοδήματος προσωπικών εταιρειών, συνεταιρισμών κ.λπ.
  • Οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
  • οι συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,
  • οι κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
  • οι κοινοπραξίες και 
  • οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο αρθρο 2 του Κ.Φ.Ε και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις
όταν τηρούν απλογραφικά βιβλίαφορολογούνται, για τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητασύμφωνα με την κλίμακα 
1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%)
≤50.000 26%
>50.000 33%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου